מפעלי ההנצחה לזכר אמנון גברט
רובוטיכף
הפנינג "רובוטיכיף" במשגב המוקדש לזכרו של אמנון.
תחרות ניווט
תחרות ניווט ע"ש אמנון בחוגי סיירות של הקק"ל – מתקיימת אחת לשנה בחודש יוני.
פינת זכרון
פינת זיכרון במרכז יובלים – סככת התכנסות והדרכה.
ספר
ספר זכרון