מפעלי ההנצחה לזכר ארבל רייך
אנדרטת הבנים בגבעת התחמושת
במתחם אנדרטת הזיכרון לחללי גדוד 66 של הצנחנים שנפלו במלחמת ששת הימים בגבעת התחמושת נוספו במשך השנים אנדרטאות לחיילי הגדוד שנפלו במערכות הביטחון , לאחר מלחמת ששת הימים וכן אנדרטה לזכרם של הבנים של לוחמי הגדוד שנפלו אף הם במסגרת שירותם הצבאי.
ארבל רייך, בנו של משה שהיה מחיילי הגדוד מונצח באנדרטת הבנים.