מפעלי ההנצחה לזכר ארבל רייך
חלקת ארבל
החלקה השייכת לקיבוץ מורן ניטעה ביום נפילתו של ארבל ולבקשת חבריו מקיבוץ מורן – נקראה על שמו.
במקום אבן עם הקדשה לארבל.