מפעלי ההנצחה לזכר ניצן בלדרן
יום ספורט
מתחיל בטקס, ולאחר מכן פעילויות ספורטיביות מכתה א' עד כתה ו' (מתרחש לקראת סוף שנת הלימודים).