מפעלי הנצחה כלליים
אנדרטת הבנים בגבעת התחמושת
במתחם אנדרטת הזיכרון לחללי גדוד 66 של הצנחנים שנפלו במלחמת ששת הימים בגבעת התחמושת נוספו במשך השנים אנדרטאות לחיילי הגדוד שנפלו במערכות הביטחון , לאחר מלחמת ששת הימים וכן אנדרטה לזכרם של הבנים של לוחמי הגדוד שנפלו אף הם במסגרת שירותם הצבאי.
ארבל רייך, בנו של משה שהיה מחיילי הגדוד מונצח באנדרטת הבנים.