תמונות ממפעל ההנצחה: חדר תופים
שילוט בכניסה למרכז למוסיקה במשגב