תמונות ממפעל ההנצחה: מתחם ישיבה
ההתחלה החברים מכינים אריחים
כול אריחים יחד