נופלי חודש יולי
אברהים סואעד 30.07.1996
אלון ברזילי 11.7.2017
ארבל רייך 12.07.2007
עוז מנדלוביץ 20.7.2014
נפגעי פעולות איבה
עומר פסחוב 14.07.2006
Site By Imaginet